SPARKO

Chai xịt chống rỉ, bôi trơn đa năng X5 400ml
65,000đ
Xuất xứ: Thái Lan Đặt tính: - Khô nhanh - Tính năng khử nước và chống rỉ sét cao - Bôi trơn và nới lỏng…
Chai xịt chống rỉ, bôi trơn đa năng X5 200ml
50,000đ
Xuất xứ: Thái Lan Đặt tính: - Khô nhanh - Tính năng khử nước và chống rỉ sét cao - Bôi trơn và nới lỏng…
Chai xịt chống rỉ, bôi trơn đa năng X5 100ml
35,000đ
Xuất xứ: Thái Lan Đặt tính: - Khô nhanh - Tính năng khử nước và chống rỉ sét cao - Bôi trơn và nới lỏng…
Dung dịch bảo vệ sơn xe Sparko Plated Crystal 650ml
120,000đ
Dung Dịch Bảo Vệ Sơn Xe Sparko Plated Crystal là sản phẩm chất lượng cao được sản xuất trên dây chuyền…
Bình xịt vệ sinh bình xăng con Sparko Carb & Choke Cleaner
110,000đ
Bình xịt vệ sinh bình xăng con Sparko Carb & Choke Cleaner 400ml sản phẩm là loại dầu vệ sinh bộ chế…
Keo thế ron Sparko xám Alpha Grey 85gr
75,000đ
Keo Thế Ron Sparko Hi-Temp RTV là loại silicone 1 thành phần, đáp ứng được độ kết dính tốt mà khi đóng…
Keo thế ron Sparko Đỏ Hi-Temp RTV 85gr
65,000đ
Keo Thế Ron Sparko Hi-Temp RTV là loại silicone 1 thành phần, đáp ứng được độ kết dính tốt mà khi đóng…
Keo khóa ren SPARKO SPLOC AA38 10 ml
50,000đ
Keo khóa ren Sparko SPLOC AA42 là một hợp chất kỵ khí với lực khóa vừa phải trên hệ đóng rắn acid. Sản…
Keo AB Sparko xám 4 Minute Grey Epoxy
55,000đ
Keo AB (Epoxy) là loại hóa chất tổng hợp dùng trong ngành công nghiệp chế biến, đặc biệt là ngành công…
Keo khóa ren SPARKO SPLOC AA42 10 ml
50,000đ
Keo khóa ren Sparko SPLOC AA42 là một hợp chất kỵ khí với lực khóa vừa phải trên hệ đóng rắn acid. Sản…
Keo AB Sparko trong 4 Minute Clear Epoxy
50,000đ
Keo AB (Epoxy) là loại hóa chất tổng hợp dùng trong ngành công nghiệp chế biến, đặc biệt là ngành công…
Chai xịt chống rỉ, bôi trơn đa năng X5 400ml
65,000đ
Xuất xứ: Thái Lan Đặt tính: - Khô nhanh - Tính năng khử nước và chống rỉ sét cao - Bôi trơn và nới lỏng…
Chai xịt chống rỉ, bôi trơn đa năng X5 400ml
65,000đ
Xuất xứ: Thái Lan Đặt tính: - Khô nhanh - Tính năng khử nước và chống rỉ sét cao - Bôi trơn và nới lỏng…
Chai xịt chống rỉ, bôi trơn đa năng X5 200ml
50,000đ
Xuất xứ: Thái Lan Đặt tính: - Khô nhanh - Tính năng khử nước và chống rỉ sét cao - Bôi trơn và nới lỏng…
Chai xịt chống rỉ, bôi trơn đa năng X5 100ml
35,000đ
Xuất xứ: Thái Lan Đặt tính: - Khô nhanh - Tính năng khử nước và chống rỉ sét cao - Bôi trơn và nới lỏng…
Dung dịch bảo vệ sơn xe Sparko Plated Crystal 650ml
120,000đ
Dung Dịch Bảo Vệ Sơn Xe Sparko Plated Crystal là sản phẩm chất lượng cao được sản xuất trên dây chuyền…
Bình xịt vệ sinh bình xăng con Sparko Carb & Choke Cleaner
110,000đ
Bình xịt vệ sinh bình xăng con Sparko Carb & Choke Cleaner 400ml sản phẩm là loại dầu vệ sinh bộ chế…
Keo thế ron Sparko xám Alpha Grey 85gr
75,000đ
Keo Thế Ron Sparko Hi-Temp RTV là loại silicone 1 thành phần, đáp ứng được độ kết dính tốt mà khi đóng…
Keo thế ron Sparko Đỏ Hi-Temp RTV 85gr
65,000đ
Keo Thế Ron Sparko Hi-Temp RTV là loại silicone 1 thành phần, đáp ứng được độ kết dính tốt mà khi đóng…
Keo khóa ren SPARKO SPLOC AA38 10 ml
50,000đ
Keo khóa ren Sparko SPLOC AA42 là một hợp chất kỵ khí với lực khóa vừa phải trên hệ đóng rắn acid. Sản…
Keo AB Sparko xám 4 Minute Grey Epoxy
55,000đ
Keo AB (Epoxy) là loại hóa chất tổng hợp dùng trong ngành công nghiệp chế biến, đặc biệt là ngành công…
Keo khóa ren SPARKO SPLOC AA42 10 ml
50,000đ
Keo khóa ren Sparko SPLOC AA42 là một hợp chất kỵ khí với lực khóa vừa phải trên hệ đóng rắn acid. Sản…
Keo AB Sparko trong 4 Minute Clear Epoxy
50,000đ
Keo AB (Epoxy) là loại hóa chất tổng hợp dùng trong ngành công nghiệp chế biến, đặc biệt là ngành công…
Chai xịt chống rỉ, bôi trơn đa năng X5 400ml
65,000đ
Xuất xứ: Thái Lan Đặt tính: - Khô nhanh - Tính năng khử nước và chống rỉ sét cao - Bôi trơn và nới lỏng…

Top