REPSOL

Repsol Moto Gear Oil 80W90 120ml
55,000đ
Dầu hộp số ( lap) xe tay ga nhập khẩu từ Repsol Indonesia,API GL-5,SAE 80W90 Phù hợp với hộp số (lap)…
HYDROFLUX EP 46 / 68
11,500,000đ
Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 6743/4 HM Hydroflux được sản xuất từ các loại dầu gốc và phụ gia để dùng làm…
REPSOL CARTAGO MULTIGRADO EP 80W90 / 85W140
17,500,000đ
Tiêu chuẩn kỹ thuật: API GL-5 (80W-90 và 85W-140) Cartago Multigrado là dầu đa cấp, cực áp dùng cho…
REPSOL CARTAGO MULTIGRADO EP 85W140 / 80W90 18L
1,770,000đ
Tiêu chuẩn kỹ thuật: API GL-5 (80W-90 và 85W-140) Cartago Multigrado là dầu đa cấp, cực áp dùng cho…
REPSOL CARTAGO MULTIGRADO EP 80W90 / 85W140 4L
450,000đ
Tiêu chuẩn kỹ thuật: API GL-5 (80W-90 và 85W-140) Cartago Multigrado là dầu đa cấp, cực áp dùng cho…
Dầu mỡ REPSOL GRASA LITICA
20,000,000đ
Tiêu chuẩn kỹ thuật: EP-3: DIN 51825 KP 3K-20 Dầu mỡ Grasa Litica được sử dụng cho việc bôi trơn tổng…
Dầu mỡ REPSOL GRASA LITICA
2,140,000đ
Tiêu chuẩn kỹ thuật: EP-3: DIN 51825 KP 3K-20 Dầu mỡ Grasa Litica được sử dụng cho việc bôi trơn tổng…
Dầu mỡ REPSOL GRASA MOLIBGRAS
660,000đ
Tiêu chuẩn kỹ thuật: DIN 51825 KPF 2K-20 Dầu mỡ Grasa Molibgras được sử dụng cho việc bôi trơn các cơ…
Dầu mỡ REPSOL GRASA LIT. COMPLEJA AUTOMOC
730,000đ
Tiêu chuẩn kỹ thuật: DIN 51825 KP 3/2N-20 F24 Caterpillar MPGL Dầu mỡ Grasa Litica Compleja Automocion…
REPSOL MULTIGRADO TERMICO SINTETICO 18L
18,119,000đ
Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 6743/12-QC Multigrado Termico Sintetico là dầu tổng hợp được thiết kế đặc làm…
REPSOL Turbogrado extra 15W40 18L
15,000,000đ
Tiêu chuẩn kỹ thuật: API CI-4/CH-4/SL ACEA E7 Turbogrado extra là dầu động cơ diesel đa cấp tính năng…
REPSOL MIXFLEET 20W50 18L
13,500,000đ
Tiêu chuẩn kỹ thuật: CF-4/CF/SG Mixfleet là dầu động cơ đa cấp gốc khoáng, thích hợp cho các động cơ…
Repsol Moto Gear Oil 80W90 120ml
55,000đ
Dầu hộp số ( lap) xe tay ga nhập khẩu từ Repsol Indonesia,API GL-5,SAE 80W90 Phù hợp với hộp số (lap)…
HYDROFLUX EP 46 / 68
11,500,000đ
Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 6743/4 HM Hydroflux được sản xuất từ các loại dầu gốc và phụ gia để dùng làm…
REPSOL CARTAGO MULTIGRADO EP 80W90 / 85W140
17,500,000đ
Tiêu chuẩn kỹ thuật: API GL-5 (80W-90 và 85W-140) Cartago Multigrado là dầu đa cấp, cực áp dùng cho…
REPSOL CARTAGO MULTIGRADO EP 85W140 / 80W90 18L
1,770,000đ
Tiêu chuẩn kỹ thuật: API GL-5 (80W-90 và 85W-140) Cartago Multigrado là dầu đa cấp, cực áp dùng cho…
REPSOL CARTAGO MULTIGRADO EP 80W90 / 85W140 4L
450,000đ
Tiêu chuẩn kỹ thuật: API GL-5 (80W-90 và 85W-140) Cartago Multigrado là dầu đa cấp, cực áp dùng cho…
Dầu mỡ REPSOL GRASA LITICA
20,000,000đ
Tiêu chuẩn kỹ thuật: EP-3: DIN 51825 KP 3K-20 Dầu mỡ Grasa Litica được sử dụng cho việc bôi trơn tổng…
Dầu mỡ REPSOL GRASA LITICA
2,140,000đ
Tiêu chuẩn kỹ thuật: EP-3: DIN 51825 KP 3K-20 Dầu mỡ Grasa Litica được sử dụng cho việc bôi trơn tổng…
Dầu mỡ REPSOL GRASA MOLIBGRAS
660,000đ
Tiêu chuẩn kỹ thuật: DIN 51825 KPF 2K-20 Dầu mỡ Grasa Molibgras được sử dụng cho việc bôi trơn các cơ…
Dầu mỡ REPSOL GRASA LIT. COMPLEJA AUTOMOC
730,000đ
Tiêu chuẩn kỹ thuật: DIN 51825 KP 3/2N-20 F24 Caterpillar MPGL Dầu mỡ Grasa Litica Compleja Automocion…
REPSOL MULTIGRADO TERMICO SINTETICO 18L
18,119,000đ
Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 6743/12-QC Multigrado Termico Sintetico là dầu tổng hợp được thiết kế đặc làm…
REPSOL Turbogrado extra 15W40 18L
15,000,000đ
Tiêu chuẩn kỹ thuật: API CI-4/CH-4/SL ACEA E7 Turbogrado extra là dầu động cơ diesel đa cấp tính năng…
REPSOL MIXFLEET 20W50 18L
13,500,000đ
Tiêu chuẩn kỹ thuật: CF-4/CF/SG Mixfleet là dầu động cơ đa cấp gốc khoáng, thích hợp cho các động cơ…

Top